Διαδικασία – Αίτηση Εθελοντή

«Εθελοντισμός είναι η πρόθυμη δέσμευση ενός ατόμου να εργαστεί χωρίς αμοιβή για ένα καθορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα για το γενικό καλό της κοινωνίας».

Η διαδικασία εμπλοκής ενός υποψήφιου εθελοντή στα προγράμματα και τις δραστηριότητες της Στέγης είναι:

 

• Τηλεφωνική επικοινωνία με την υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργό για να οριστεί η συνάντηση
• Συμπλήρωση αίτησης εθελοντή στη Χριστιανική Στέγη Αγία Άννα
• Κατάθεση δικαιολογητικών
Προσωπική συνέντευξη (για να ενημερωθεί ο εθελοντής για τα καθήκοντα και το ρόλο του, για τον τρόπο λειτουργίας του εκάστοτε τομέα της Χριστιανικής Στέγης Αγία Άννα και αντίστοιχα, το προσωπικό της Χριστιανικής Στέγης να γνωρίσει τον εθελοντή).
• Παρακολούθησηεκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 40 ωρών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινάει κάθε Σεπτέμβριο.
• Παραλαβή πιστοποίησης
• Εμπλοκή του εθελοντή στο πρόγραμμα, εφόσον έχει κριθεί κατάλληλος και εφόσον ο τομέας που επιθυμεί να συμμετέχει «ταιριάζει» με τις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν στον χώρο.
• Δοκιμαστική περίοδος εμπλοκής στις διαδικασίες.
• Ομαδικές και Ατομικές Συναντήσεις Εθελοντών (εποπτεία ανά 15 ημέρες)

 

Μέσα από αυτή την διαδικασία, οι εθελοντές συνήθως διαπιστώνουν εάν αυτός ο χώρος τους ταιριάζει και με ποιό τρόπο μπορούν καλύτερα να δραστηριοποιηθούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Παρακάτω, μπορείτε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε τη φόρμα συμμετοχής Εθελοντή.

Συμπλήρωση Αίτησης Εθελοντισμού