Εθελοντισμός

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Σήμερα, στην εποχή της κρίσης, ο ρόλος του εθελοντισμού είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίος. Έχει έναν ειδικό ρόλο που διαφέρει από άλλα φαινόμενα, όπως το φιλανθρωπικό έργο, οι χορηγίες, οι αγαθοεργίες, οι δωρεές κλπ.

Ο εθελοντισμός ως μια γνήσια υποστηρικτική κοινωνική λειτουργία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή μέσα από το αίσθημα της εθελούσιας και συνειδητής προσφοράς. Είναι Ιδιαίτερα σημαντικός και αποκτά τεράστια αξία όταν έχει αποδέκτη ένα παιδί!