Δωρεές

Η Χριστιανική Στέγη Κοριτσιού Αγία Άννα, δεν τυγχάνει κρατικών επιχορηγήσεων και οικονομικής στήριξης, αλλά στηρίζεται κυρίως σε δωρεές απλών και μεγάλων ευεργετών και δευτερευόντως σε ενοίκια κληροδοτημάτων, τα οποία λόγω κρίσης δεν αποδίδουν και φορολογούνται χωρίς ελαφρύνσεις (ΕΝΦΙΑ και φορολογία εισοδήματος). Το ίδρυμα μπορεί να υποστηριχθεί και από δωρεές που θα συγκεντρωθούν κατά τη τέλεση μυστηρίων όπως βάπτιση ή γάμος.

δωρεα χρηματων

Στο ταμείο της Χριστιανικής στέγης
Ανοίξεως 24, Ν.Κηφισιά
καταθεση χρηματων

Εθνική Τράπεζα
Αριθμός: 141/48004519
IBAN: 1801101410000014148004519