Διαδικασία Εισαγωγής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ»

 

1. Συγκέντρωση και κατάθεση των δικαιολογητικών στη γραμματέα της Χ.Σ.Κ. «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ»

2. Γνωριμία και συνέντευξη με τον Πρόεδρο της Χ.Σ.Κ. «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ»

3. Γνωριμία και συνέντευξη με την Διευθύντρια – Κοινωνική Λειτουργό της Χ.Σ.Κ. «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ»

4. Γνωριμία και συνέντευξη από την Γενική Επιμελήτρια της Χ.Σ.Κ. «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ»

5. Έλεγχος περίπτωσης από την Διεπιστημονική Ομάδα της Χ.Σ.Κ. «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ»

 

Κατεβάστε τα στάδια για την εισαγωγή ενός παιδιού