Χορηγίες

Η Χριστιανική Στέγη Κοριτσιού Αγία Άννα, δεν τυγχάνει κρατικών επιχορηγήσεων και οικονομικής στήριξης, αλλά στηρίζεται κυρίως σε δωρεές απλών και μεγάλων ευεργετών και δευτερευόντως σε ενοίκια κληροδοτημάτων, τα οποία λόγω κρίσης δεν αποδίδουν και φορολογούνται χωρίς ελαφρύνσεις (ΕΝΦΙΑ και φορολογία εισοδήματος).
ευχαριστουμε θερμα:

{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","mode_bx":"horizontal","slide_to_show_bx":"1","max_slide_to_show_bx":"1","slide_to_scroll_bx":"1","slide_margin_bx":"0","slide_width_bx":"0","start_slide_bx":"0","ticker_bx":"false","ticker_hover_bx":"true","height_start_bx":"false","random_start_bx":"false","caption":"false"}
{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"12000","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","slide_to_show_3d":"3","slide_to_scroll_3d":"1","auto_stop":"false","centermode_3d":"true","space_between_3d":"0","depth":"20","modifier":"20"}