Νομικό Καθεστώς

Στις 26 Φεβρουαρίου 1968 οι ευεργέτες προχώρησαν στη σύσταση Σωματείου με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ».
Η Ιδρυτική αυτή πράξη υπογράφεται από 22 έγκριτα μέλη του ευρύτερου χώρου της Αττικής και με την υπ’ αριθμ. 17982/1968 δικαστική Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίνεται το καταστατικό που περιλαμβάνει 20 άρθρα.

Με το υπ’ αριθμ. 787/24-12-72 Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 233) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1111/72 περί φιλανθρωπικών Σωματείων συνιστάται Ίδρυμα με την επωνυμία «Χριστιανική Στέγη Κοριτσιού ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ», μετά από παραχώρηση από την Αδελφότητα με τη Συμβολαιογραφική πράξη υπ’ αριθμ. 11/03-08-72 της Συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μαρίας Στυλ. Κατσιγιάννη.