Οι αξίες μας

Πιστεύουμε σε αξίες όπως το φιλανθρωπικό έργο, οι χορηγίες, οι αγαθοεργίες, οι δωρεές, η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός και συμμετέχουμε πάντα ενεργά σε αυτές. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της ζωής των παιδιών με τη βοήθεια της αυτογνωσίας, την έρευνα της αλήθειας, την αλληλεγγύη και τη μετάδοση ηθικών αρχών.

Τα παιδιά διδάσκονται αυτές τις αρχές, με μια σειρά από εργασίες, δράσεις, αλλά και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Με το παράδειγμά μας μεταδίδουμε στα παιδιά την αποφυγή της αντιπαλότητας και σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα, καταβάλλεται προσπάθεια διευθέτησης της οποιασδήποτε διαφοράς με θετική προαίρεση.

Τους μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουν τους άλλους, έτσι όπως θα ευχόντουσαν και τα ίδια να τους συμπεριφέρονται οι άλλοι. Επειδή μόνον έτσι μπορεί να συσταθεί κοινωνικότητα άξια λόγου, στην οποία θα γίνεται αμοιβαία σεβαστή η αξιοπρέπεια του καθενός. Θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση των δυσκολιών, εμποδίων ή ατυχών συμβάντων με ψυχραιμία και θετικές αντιδράσεις ενδυναμώνει το χαρακτήρα και σφυρηλατεί σταθερές και ανθεκτικές προσωπικότητες.