σκοπος δημιουργιας του ιδρυματος:

 

Σύμφωνα με το καταστατικό ο σκοπός λειτουργίας του Ιδρύματος, διατυπώνεται παρακάτω:

«…προς παροχήν ηθικής, πνευματικής ή και υλικής ενισχύσεως εις ανήλικα κορίτσια στερούμενα καταλλήλου οικογενειακού περιβάλλοντος ή και συνθηκών δυναμένων να διαμορφώσουν ηθικήν προσωπικότητα και διατρέχοντα ηθικούς κινδύνους…».

 

Είναι Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και φιλοξενεί κορίτσια από 4 μέχρι 18 ετών. Σκοπός του Ιδρύματος είναι να παρέχει φροντίδα, φιλοξενία, ψυχοκοινωνική στήριξη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εξασφάλιση ομαλής ένταξης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ανήλικων κοριτσιών. Ενισχύουμε, επίσης, οικονομικά μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους, παιδιά μας, εκτός Ιδρύματος, τα οποία είναι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Οι οδοί που εισέρχονται τα παιδιά στο Ίδρυμα είναι είτε με εισαγγελική εντολή είτε με αίτημα γονέα. Το έργο που παράγεται είναι πολυεπίπεδο και διακρίνεται στους εξής τομείς: παιδιά (ατομικές-ομαδικές συνεδρίες, δημιουργική απασχόληση, εκπαιδευτικές/ ψυχαγωγικές/ αθλητικές δραστηριότητες), προσωπικό (εποπτείες), γονείς (Συμβουλευτική), Ανάδοχοι (Συμβουλευτική – Εποπτείες), Κοινότητα (Εισαγγελία, Σχολεία, Περιφέρειες, κ. α), Εθελοντές (Εκπαίδευση – Εποπτεία) και Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (συμμετοχή κορίτσια και αγόρια).

Το Ίδρυμα είναι πιστοποιημένο από το Ε.Κ.Κ.Α.