Προσωπικό

Μπαλτσιώτη Βασιλική: Διευθύντρια Ιδρύματος, Κοινωνική Λειτουργός - Msc Ιατρικής -
Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια - Διερμηνέας Νοηματικής Επικοινωνίας
Ροζάκου Όλγα: Γραμματειακή Υποστήριξη - Διοικητική Υπάλληλος
Πρεβεζάνου Κλεάνθη: Κοινωνική Λειτουργός - Ειδικός Παιδαγωγός
Μιχελή Ελένη: Νοσηλεύτρια
Βουζάτου Χριαστιάννα: Φιλόλογος - Ειδική Παιδαγωγός
Βαρδουλάκη Γεωργία: Φιλόλογος
Κορδοπάτη Άννα: Φροντίστρια
Ικαρίου Κυριακή: Βοηθός Μαγείρισσα