Χειρονομία αγάπης και φροντίδας από το Ίδρυμα "Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη" και το Σωματείο "ΕΛΠΙΔΑ" στα παιδιά της Στέγης μας, τις δύσκολες ημέρες της πανδημίας [28.4.2020].

Υποδοχή παιδιού

Η διαδικασία, τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται για την υποδοχή ενός παιδιού στο ίδρυμα.

Αίτηση

Συμπληρώστε την επίσημη φόρμα μας.
Περισσότερα

Γίνε κι εσύ εθελοντής

Σύμφωνα με τον ορισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών [2011] "ο εθελοντισμός πρέπει να γίνεται για το κοινό καλό. Θα πρέπει να ωφελεί άμεσα ή έμμεσα τους ανθρώπους ή να συμβάλλει σε ένα σκοπό αν και συνήθως ο εθελοντής ωφελείται εξίσου".

Γίνε ένας από εμάς και βοήθησε το έργο μας!

Παιδικές δραστηριότητες

Στόχος μας το δικαίωμα του παιδιού να προετοιμαστεί για το ρόλο του, ως ενεργού και υπεύθυνου πολίτη, μέσα από το παιχνίδι, την άθληση, την πολιτιστική δραστηριότητα, τη μόρφωση, αλλά και την αγάπη, την αλληλεγγύη, την προσφορά και τον ανθρωπισμό. .

Ανάγκες παιδιών

Ύψιστο ηθικό καθήκον και μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για όσους ασχολούνται με τα παιδιά και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Οι κοινωνικές δεξιότητες θα καθορίσουν την επιτυχία τους και την προσαρμογή τους στην ενήλικη ζωή.


Σκοπός

Η Χριστιανική Στέγη Κοριτσιού Αγία Άννα λειτουργεί από το 1972, σε ένα περιβάλλον οικογενειακού χαρακτήρα και έχει προσφέρει φιλοξενία σε περισσότερα από 500 παιδιά, που προέρχονταν από προβληματικές οικογένειες.
Περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά

την εταιρία Νavarino, η οποία επιχορήγησε την εγκατάσταση «Παιδικής Χαράς» στον χώρο της Στέγης.

Την προσφορά αυτή απόλαυσαν ιδιαίτερα τα παιδιά μας, την εποχή αυτή της πανδημίας, που ήταν η μοναδική «εκτόνωση» τους σε εξωτερικό χώρο.

Σκοπός

Στηρίξτε μας

Βοηθήστε στο έργο μας, στηρίξτε ένα παιδί!

Νέα

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στις εκδηλώσεις μας.

Φιλοξενία Κοριτσιών

Το Ίδρυμα έχει ως προτεραιότητα την προαγωγή, την προστασία και το σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπως κυρώθηκε με το Ν.2101/1992.
Ο σκοπός του, σύμφωνα με τη Συστατική Πράξη [Β.Δ 787/1972 ΦΕΚ 233/1972 και την τροποποίηση της με το ΠΔ/29.10.2003 ΦΕΚ1631/6.11.2003], είναι να παρέχει φροντίδα, φιλοξενία, ψυχοκοινωνική στήριξη και εξασφάλιση ομαλής ένταξης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ανήλικων κοριτσιών που:
-έχουν αποδεδειγμένα υποστεί κακοποίηση ή κακομεταχείριση, με όλες τις μορφές που περιλαμβάνει ο επίσημος ορισμός των όρων [ΠΟΥ 1999].
-Στερούνται τον ένα ή και τους δύο γονείς.
-Στερούνται του κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος.
-Υπάρχει αδυναμία από τη φυσική οικογένεια να ανταποκριθεί στις κοινωνικοοικονομικές υποχρεώσεις της.
 

Περισσότερα

Νέα

Περισσότερα