Εθελοντισμός

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ορίζει [2011] ότι " ο εθελοντισμός πρέπει να γίνεται για το κοινό καλό. Θα πρέπει να ωφελεί άμεσα ή έμμεσα τους ανθρώπους ή να συμβάλει σε ένα σκοπό αν και συνήθως ο εθελοντής ωφελείται εξίσου".

Η συμμετοχή των εθελοντών είναι θεμελιώδης για μια υγιή και δημοκρατική κοινωνία.

Η συμμετοχή των εθελοντών είναι ζωτικής σημασίας για τις ισχυρές και στενά συνδεδεμένες κοινότητες.

Η συμμετοχή των εθελοντών ενισχύει την ικανότητα των οργανώσεων, καθώς τους παρέχει νέες δεξιότητες, ταλέντα και προοπτικές.

Η συμμετοχή των εθελοντών είναι προσωπική, καθώς προάγει την αίσθηση του ανήκειν και της γενικής ευημερίας.

Ο εθελοντισμός σχετίζεται με την οικοδόμηση σχέσεων καθώς συνδέει τους ανθρώπους με κοινούς σκοπούς.

Ο εθελοντισμός είναι ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ και αποκτά ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΞΙΑ όταν έχει αποδέκτη ένα ΠΑΙΔΙ!