Καλαντάρι

Εικόμα ημερολογίουΣτην ενότητα αυτή, σας προσκαλούμε να δείτε, μερικά από τα ετήσια ημερολόγια που έχει εκδώσει το Ίδρυμα.

Μεταξύ άλλων, θα διαβάσετε ιστορικά στοιχεία για το Ίδρυμα, και θα δείτε κάποιες από τις εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά.

Εικόνες από τις εκδρομές και τις επισκέψεις μας!