Εισαγωγή

[mp_row] [mp_span col="12"]

ΔΙΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

 

1.    Συγκέντρωση και κατάθεση των δικαιολογητικών στη γραμματέα της Χ.Σ.Κ. ΄΄ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΄΄

2.    Γνωριμία και συνέντευξη με τον Πρόεδρο της Χ.Σ.Κ. ΄΄ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΄΄

3.    Γνωριμία και συνέντευξη με την Διευθύντρια – Κοινωνική Λειτουργό της Χ.Σ.Κ. ΄΄ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ΄΄

4.    Γνωριμία και συνέντευξη από την Γενική Επιμελήτρια της Χ.Σ.Κ. ΄΄ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ΄΄

5.    Έλεγχος περίπτωσης από την Διεπιστημονική Ομάδα της Χ.Σ.Κ. ΄΄ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΄΄

6.    Έλεγχος περίπτωσης και συζήτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο

7.    Καταγραφή απόφασης και ενημέρωση γονέα ή  προσώπου που έχει την επιμέλεια ή  φορέα

8.    Σε περίπτωση εισαγωγής πραγματοποιείται γνωριμία με το Δ.Σ, το προσωπικό και τα υπόλοιπα παιδιά της Στέγης

9.    Δεκαήμερη παραμονήτου παιδιού στη Στέγη,σε περίπτωση μη προσαρμογής αποχωρείμε τον γονέα ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια εντός μιας εβδομάδας ή παραπέμπεται σε άλλον φορέα

 

[/mp_span] [/mp_row]
Categories:

Not Found

Apologies, but no results were found for the requested archive. Perhaps searching will help find a related post.