Διαδικασία Εισαγωγής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ»

Κατά τη διαδικασία εισόδου του παιδιού στη Στέγη, αποτιμάται η κατάστασή του, προκειμένου να αποφασιστεί η καλύτερη δυνατή λύση και τα βήματα [Quality 4children standards] που θα οδηγήσουν στην αίσθηση της άμεσης ασφάλειάς του και την ενσωμάτωσή του στη μελλοντική κατάσταση -της έξω - οικογενειακής φροντίδας.

Η τοποθέτηση του παιδιού υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής στη Στέγη, προτιμητέα μορφή της οποίας είναι αυτή του "ξενώνα κρίσης".

Η κατάλληλη συνεργασία με τη φυσική οικογένεια είναι πρωταρχικό μέλημα της Στέγης. Σε περίπτωση αδυναμίας επιστροφής του παιδιού σ' αυτήν, προωθείται η έξω- ιδρυματική αποκατάσταση του [αναδοχή, υιοθεσία], σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της κοινότητας.

Μέλημα ακόμη της Στέγης είναι η κάλυψη των ιδιαίτερων πολιτισμικών αναγκών των εισερχόμενων παιδιών, που προέρχονται από διαφορετικές χώρες ή μειονοτικές ομάδες.

Για την εισαγωγή του παιδιού στη Στέγη απαιτείται η ακόλουθη διαδικασία:

1. Συγκέντρωση και κατάθεση των δικαιολογητικών στη γραμματέα της Χ.Σ.Κ. «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ».

2.Έλεγχος της περίπτωσης από τη Διεπιστημονική Ομάδα της Χ.Σ.Κ. «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ».

3. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου [ καταγραφή της απόφασης και ενημέρωση του γονέα ή του προσώπου που έχει την επιμέλεια ή του φορέα].

4. Γνωριμία και συνέντευξη με τον Πρόεδρο, τη Διευθύντρια, την Κοινωνική Λειτουργό και τη Γενική Επιμελήτρια της Χ.Σ.Κ. «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ».

5. Γνωριμία με το ΔΣ, το προσωπικό και τα υπόλοιπα παιδιά της Στέγης.

Σε περίπτωση μη προσαρμογής του παιδιού, μετά από δεκαήμερη παραμονή στη Στέγη, αποχωρεί με το γονέα ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια ή παραπέμπεται σε άλλο φορέα.

 

Κατεβάστε τα στάδια για την εισαγωγή ενός παιδιού