Δικαιολογητικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ»

 

  1. Αίτηση εισαγωγής από γονέα ή πρόσωπο που έχει την επιμέλεια ή φορέα
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (σε περίπτωση διαζυγίου να κατατεθεί και το διαζευκτήριο)
  4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέων
  5. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α

 

Κατεβάστε τη λίστα με όλα τα δικαιολογητικά