Αίτηση

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ»

 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ» .

 

Προς το Δ.Σ. Χριστιανικής Στέγης Κοριτσιού «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ»

Παρακαλώ όπως δεχθείτε για φιλοξενία στη Στέγη, από………μέχρι……την………………,
η οποία γεννήθηκε στις…………στο/η…………………………….,διότι…….....................

 

Κατεβάστε την αίτηση για συμπλήρωση και αποστολή