Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Δ.Σ. της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ "Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ" με Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο τους αειμνήστους Λεων. Σταματιάδη και Δημ. Γαλακάτο, αρχιτέκτονες, και είκοσι μέλη,  εργάσθηκαν συντονισμένα και πολύ γρήγορα. Στις 22/12/1968, θεμελιώθηκε το κτίριο και στις 07/10/1971 φιλοξενήθηκαν τα πρώτα οκτώ (8) παιδιά.

Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, που συγκροτήθηκε σε σώμα με το με αρ.360/31.05.2021 Πρακτικό, απαρτίζουν:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Δρ. Εγκληματολογίας, επίτιμη Δικαστής
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δρ Ηλ/γος Μηχ/κος ΕΜΠ. Καθηγητής Παν/μιου Δ.Αττικής
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΕΦΑΛΑ-ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, Δημ.Σύμβουλος Δήμου Κηφισιάς, πρώην πρόεδρος, για 12 χρόνια, Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Κηφισιάς
ΤΑΜΙΑΣ: ΓΚΟΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πλοίαρχος ΛΣ [ε.α] ΜΕΛΟΣ: ΚΑΡΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δασκάλα, Δημ.Σύμβουλος Δήμου Κηφισιάς, Πρόεδρος Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας