Νομικό Καθεστώς

Στις 26 Φεβρουαρίου 1968, συστήνεται Σωματείο, με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ».
Η Ιδρυτική πράξη υπογράφεται από 22 έγκριτα μέλη από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής και με την υπ’ αριθμ. 17982/1968 Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών, εγκρίνεται το καταστατικό του, που περιλαμβάνει 20 άρθρα.

Με το Β.Δ 787/24.12.1972 και σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.Δ. 1111/72 "περί φιλανθρωπικών σωματείων" συστήνεται Ίδρυμα, με την επωνυμία «Χριστιανική Στέγη Κοριτσιού ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ», μετά από παραχώρηση από το σωματείο της Αδελφότητας "Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ".

Σήμερα το Ίδρυμα "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ" λειτουργεί στη Ν.Κηφισιά-Αττικής, με τη υπ'αρ. 48471/01.11.2012 άδεια [απόφαση Αντιδημάρχου Κηφισιάς].

Είναι ΝΠΙΔ με ειδική πιστοποίηση, ως φορέας παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα [Φ.Ε.Κ. 2885/31.8.2017] και εποπτεύεται από την Περιφέρεια Αττικής Βορείου Τομέα και από το Δήμο Κηφισιάς.

[/span11 ]