Προσφορά

Σήμερα, στην εποχή της κρίσης, ο ρόλος του εθελοντισμού είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίος. Έχει έναν ειδικό ρόλο που διαφέρει από άλλα φαινόμενα, όπως το φιλανθρωπικό έργο, οι χορηγίες, οι αγαθοεργίες, οι δωρεές κλπ.

Ο εθελοντισμός ως μια γνήσια υποστηρικτική κοινωνική λειτουργία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή μέσα από το αίσθημα της εθελούσιας και συνειδητής προσφοράς. Είναι Ιδιαίτερα σημαντικός και αποκτά τεράστια αξία όταν έχει αποδέκτη ένα παιδί!

Επιπλέον, το αίσθημα της αλληλεγγύης, που πηγάζει από τον κόσμο των ευγενών συναισθημάτων και στηρίζει τον εθελοντισμό, συνδέεται με το νου και την ψυχή μας. Η λογική επεξεργασία των καταστάσεων βρίσκει το νόημα της ζωής σε μια καθολική Ηθική Αρχή που υποστηρίζεται όχι μόνο από την Εκκλησία, και τη Φιλοσοφία, αλλά και από την ατομική συνείδηση με την οποία η φύση μας έχει προικίσει. Παρόμοια ισχύουν και για τη στάση αρωγής και βοήθειας προς τον άλλο!

Στηρίζοντας τα παιδιά που φιλοξενούμε, συμμετέχετε ενεργά στη δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου πρόνοιας για τα παιδιά που χρειάζονται φροντίδα και σωστή καθοδήγηση.