Οι αξίες μας

Η τήρηση των αρχών ηθικής και δεοντολογίας συνδέεται αναπόσπαστα με την επιτυχημένη μακρόχρονη πορεία του Ιδρύματος και αποτελεί ένα συνδετικό στοιχείο με την ιστορία του για όλους τους νεότερους, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του, ώστε να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν την παράδοση και φιλοσοφία του.

Το Ίδρυμα θεωρεί αυτοσκοπό τη διατήρηση του κύρους και της αξιοπιστίας του. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να καταστήσει σαφές ότι η διαχείριση των υποθέσεων του γίνεται με τρόπο, που ικανοποιεί τις βασικές Αρχές της διαφάνειας, συνέπειας και υπευθυνότητας. Αυτό δεν αποτελεί πρόσκαιρο σκοπό, αλλά μια αέναη διαδικασία, που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και ενεργή συμμετοχή.

Με την πίστη στο "να ηγείσθε δια του παραδείγματος και να αποτελείτε θετικό πρότυπο για τους άλλους"  προσπαθούμε να προετοιμάζουμε τα παιδιά για το ρόλο τους, ως ενεργού και υπεύθυνου πολίτη, μέσα από το παιχνίδι, την άθληση, την πολιτιστική δραστηριότητα, τη μόρφωση αλλά και την αγάπη, την αλληλεγγύη, την προσφορά και τον ανθρωπισμό.

 

Πιστεύουμε σε αξίες όπως το φιλανθρωπικό έργο, οι χορηγίες, οι αγαθοεργίες, οι δωρεές, η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός και συμμετέχουμε πάντα ενεργά σε αυτές. Δίνουμε η πίστη ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της ζωής των παιδιών με τη βοήθεια της αυτογνωσίας, την έρευνα της αλήθειας, την αλληλεγγύη και τη μετάδοση ηθικών αρχών.

Τα παιδιά διδάσκονται αυτές τις αρχές, με μια σειρά από εργασίες, δράσεις, αλλά και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Με το παράδειγμά μας μεταδίδουμε στα παιδιά την αποφυγή της αντιπαλότητας και σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα, καταβάλλεται προσπάθεια διευθέτησης της οποιασδήποτε διαφοράς με θετική προαίρεση.

Τους μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουν τους άλλους, έτσι όπως θα ευχόντουσαν και τα ίδια να τους συμπεριφέρονται οι άλλοι. Επειδή μόνον έτσι μπορεί να συσταθεί κοινωνικότητα άξια λόγου, στην οποία θα γίνεται αμοιβαία σεβαστή η αξιοπρέπεια του καθενός. Θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση των δυσκολιών, εμποδίων ή ατυχών συμβάντων με ψυχραιμία και θετικές αντιδράσεις ενδυναμώνει το χαρακτήρα και σφυρηλατεί σταθερές και ανθεκτικές προσωπικότητες.