Προσωπικό

Το προσωπικό επιλέγεται προσεκτικά μέσα από διαδικασίες, που περιλαμβάνουν την εξέταση αναλυτικών συστατικών επιστολών και την αξιολόγηση των απαιτούμενων προσόντων ως και της απαραίτητης επαγγελματικής κατάρτισης.

Το προσωπικό επιλέγεται όχι μόνο ως εξειδικευμένο σε διάφορους τομείς  και άρτια καταρτισμένο, αλλά και ικανό να επικοινωνεί με τα παιδιά, να σέβεται τη διαφορετικότητα, να έχει ευαισθησία, ευελιξία, ενσυναίσθηση, επίγνωση του επαγγελματικού του ρόλου, ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και γενικά να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του στην κατάσταση των παιδιών.

Οι βασικές ικανότητες του προσωπικού ενισχύονται και αναπροσαρμόζονται διαρκώς μέσα από την εποπτεία και την περαιτέρω εκπαίδευση του σε προγράμματα όλων των επιπέδων, στα θέματα της παιδικής προστασίας.

Το προσωπικό με την επίσημη και καθιερωμένη συνεργασία με εξειδικευμένες υπηρεσίες της κοινότητας [ψυχικής υγείας, παιδιατρικής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας], προσφέρει στα παιδιά ουσιαστικές προϋποθέσεις προστασίας, κατά την παραμονή τους στη Στέγη.

Σήμερα στη Στέγη απασχολούνται:

Ροζάκου Όλγα: Γραμματειακή Υποστήριξη - Διοικητική Υπάλληλος
Πρεβεζάνου Κλεάνθη: Κοινωνική Λειτουργός - Ειδική Παιδαγωγός
Μιχελή Ελένη: Νοσηλεύτρια
Βουζάτου Χριαστιάννα: Φιλόλογος - Ειδική Παιδαγωγός
Βαρδουλάκη Γεωργία: Φιλόλογος
Κορδοπάτη Άννα: Φροντίστρια
Ικαρίου Κυριακή: Μαγείρισσα